Dataset

Huiselijk geweld; rol/functie, organisatie, duur geweld, regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/30/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over binnengekomen adviezen en meldingen bij de Veilig Thuis-organisaties. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de rol/functie van de adviesvrager/melder, diens organisatie en de vermoedelijke duur van het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar. Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers: De cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 oktober 2023:

  • De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn toegevoegd.
  • De (nader) voorlopige cijfers over 2022 zijn vervangen door definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2023 worden eind april 2024 gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84849NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84849NED

Adviezen en meldingen bij Veilig Thuis, rol/functie en organisatie van de adviesvrager/melder, vermoedelijke duur van het geweld, gemeente

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84849NED

Adviezen en meldingen bij Veilig Thuis, rol/functie en organisatie van de adviesvrager/melder, vermoedelijke duur van het geweld, gemeente