Dataset

Luchtfoto Beeldmateriaal 2018 25cm RGB open data

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
Updated 03/21/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

De orthofotomozaïeken zijn een samenstelling van afzonderlijke orthofoto's, in principe van de centrale gedeelten van iedere orthofoto. Daardoor is de omvalling in de mozaïeken zo klein mogelijk gehouden. De orthomozaïeken zijn landsdekkend. Deze luchtfoto's zijn beschikbaar als open data. . Voor deelnemende partijen is er in 2018, naast de definitieve webservice Ortho25, ook een webservice Quick_Ortho25 (gesloten service, geen open data). De beelden in de Quick_Ortho25 webservice zijn een tijdelijk product en geometrisch van voldoende niveau (afwijkingen op paspunten kleiner dan 2,5 meter). Deze beelden komen versneld beschikbaar, maar kleuren en snijlijnen zijn nog niet optimaal.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-BY (4.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://github.com/kadaster/metagegevens-voorbeelden/raw/master/Beeldmateriaal_LR.JPG
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

WMS view service luchtfoto 25 cm open data

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/hwh/luchtfotorgb/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=wms

accessPoint

WMTS view service luchtfoto 25 cm open data

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/hwh/luchtfotorgb/wmts/v1_0?request=GetCapabilities&service=wmts

accessPoint

Documentation

Informatie over de Web Map Service (WMS) van de landelijke voorziening beeldmateriaal 2018

HTML CC-BY (4.0)
Download: https://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/c6249d95-9c7a-4a08-8d94-86cb0bbf8be9

accessPoint

Informatie over de Web Map Tile Service (WMTS) van de landelijke voorziening beeldmateriaal 2018

HTML CC-BY (4.0)
Download: https://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/98a426e6-3d65-430d-9cae-af5cb48235f1

accessPoint