Dataset

Maneges, sportscholen; accommodatie, personeel en exploitatie

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 15/05/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel bevat informatie over maneges en sportscholen die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd. Van de maneges en sportscholen wordt informatie over hun leden, accommodatie, inzet van vrijwilligers en personeel (niet) in loondienst en de samenstelling van baten en lasten gepresenteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per februari 2020: Gegevens over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De uitkomsten van het verslagjaar 2021 zullen in 2023 beschikbaar komen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84125NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84125NED

Organisaties, cursisten/klanten, accommodatie, personeel en vrijwilligers exploitatiekosten en -opbrengsten, maneges en sportscholen

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84125NED

Organisaties, cursisten/klanten, accommodatie, personeel en vrijwilligers exploitatiekosten en -opbrengsten, maneges en sportscholen