Dataset

Paleogeografische kaarten - Atlas van Nederland in het Holoceen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Het Nederlandse landschap is sinds het einde van de laatste ijstijd, 11.700 jaar geleden, voortdurend veranderd. De paleogeografische kaarten maken inzichtelijk hoe het Nederlandse landschap er gedurende deze duizenden jaren heeft uitgezien. Voor dertien verschillende momenten sinds de ijstijd geven deze kaarten de oude geografische situatie weer, op basis van de analyse en interpretatie van tienduizenden grondboringen, nieuw geologisch, bodemkundig en archeologisch onderzoek.

Landing page: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/paleografische-kaarten

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-BY (4.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://rce.webgispublisher.nl/user/uploads/thumbnail/Paleogeografie3850vChr.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

paleogeografie2000nc

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/paleogeografischekaarten/wms?&request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

paleogeografie_outline2013

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/paleogeografischekaarten/wms?&request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

paleogeografie_stad

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/paleogeografischekaarten/wms?&request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

paleogeografie_waterlopen

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/paleogeografischekaarten/wms?&request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

paleogeografie2000nc

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/paleogeografischekaarten/wfs?&request=GetCapabilities&service=WFS

accessPoint