Dataset

Blootstelling aan geluid van weg- en treinverkeer; wijken en buurten 2016

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De cijfers in deze tabel zijn gebaseerd op geluidkaarten die zijn gepubliceerd op de Atlas Leefomgeving van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De tabel bevat het percentage aan geluid blootgestelde mensen (per blootstellingscategorie, gemeten in decibellen) voor wegverkeer en treinverkeer. De cijfers zijn beschikbaar naar geheel etmaal (“Lden”) en nacht (“Lnight”) op buurt-, wijk- en gemeenteniveau.

De cijfers moeten met voorzichtigheid worden gebruikt. Bij het opstellen van de geluidkaarten wordt gepoogd de werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderden, maar de cijfers blijven inschattingen van de werkelijke geluidbelasting en kunnen lokaal afwijken. Hoewel de percentages zijn gegeven met één decimaal nauwkeurigheid is de decimaal slechts indicatief en alleen gegeven om bij een berekening tot een correcte afronding te kunnen komen. De kaarten en daarmee deze tabel zijn niet geschikt om aan (wettelijke) normen voor geluid te toetsen, maar geven een indicatie van de geluidbelasting en -blootstelling en zijn bedoelt als screeningsinstrument.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2016

Status van de cijfers: Definitief

Wijzigingen per 14-04-2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Elke vijf jaar komen nieuwe cijfers beschikbaar. De volgende update wordt medio 2022 verwacht, met cijfers over het jaar 2021.

Landing page: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50066NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50066NED

Geluidblootstelling treinverkeer, wegverkeer, wijken en buurten
Etmaal (Lden), nacht (Lnight), decibel

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50066NED

Geluidblootstelling treinverkeer, wegverkeer, wijken en buurten
Etmaal (Lden), nacht (Lnight), decibel