Dataset

Producentenprijzen; ProdCom afzet en verbruik, index 2015=100 2012-2023

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Industry
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde prijsontwikkeling van de afzetprijzen, de invoerprijzen en het binnenlands verbruik van industrieproducten met als basisjaar 2015=100. Deze gegevens zijn beschikbaar voor zowel de binnenlandse- als de buitenlandse afzet. De producten zijn ingedeeld op basis van de goederenclassificatie PRODCOM (PRODuction COMmunautaire).

Gegevens beschikbaar van januari 2012 tot en met december 2023

Status van de cijfers: De cijfers over augustus 2023 tot en met december 2023 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijziging per 6 maart 2024 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 6 maart 2024 in verband met basisverlegging van 2015=100 naar 2021=100. De nieuwe reeks zal worden gepubliceerd op basis 2021=100 in de tabel Producentenprijzen (PPI), afzet, invoer- en verbruiksprijzen, index 2021=100. Voor meer informatie, zie Basisverlegging producentenprijsindex (PPI) naar 2021=100 in paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83935NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83935NED

Prijsindexcijfers (exclusief accijns) en maand en jaarmutaties Afzetmarkt en producten volgens goederennomenclatuur Prodcom

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83935NED

Prijsindexcijfers (exclusief accijns) en maand en jaarmutaties Afzetmarkt en producten volgens goederennomenclatuur Prodcom