Dataset

Doorgaande NAP - 20 m (diepte-)lijn

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 20/10/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

De doorgaande NAP -20 meter dieptelijn is een vereenvoudiging van de fysieke NAP -20 meter dieptelijn. De fysieke of werkelijke NAP -20 meter dieptelijn is erg grillig en kan onder invloed van zandtransport door stromingen en golven veranderen. Daarom is gekozen voor de doorgaande NAP -20 meter dieptelijn. Die is vastgelegd in coordinaten en verandert niet. De doorgaande NAP -20 meterlijn is voor Zeeland al in 1993 doorgevoerd in het 'Beleidsplan Voordelta', dat ook ondertekend is door LNV, en voor de rest van de kust in het 'Regionaal Ontgrondingenplan Noordzee' in 2004 en in de 'Nota Ruimte' in 2005/6. In de Nota Ruimte is daar de term 'zeewaartse begrenzing kustfundament' aan gehangen. De ligging van de doorgaande NAP -20 meter dieptelijn is in overleg tussen V&W, LNV en VROM tot stand gekomen en in coordinaten vastgelegd in het "geopakhuis' bij RWS Noordzee. De NAP -20 meter is niet willekeurig gekozen. In het Deltagebied en in het Waddengebied gaat op die diepte de onderzeese kusthelling over in de vlakkere zeebodem. Lokaal wordt dit wat gecompliceerd door ebdelta's en zandbanken, maar het is wel een goede keus als grens voor het kustsysteem. Daarnaast is op basis van de doorgaande NAP -20 meter dieptelijn op 2 km zeewaarts hiervan een lijn gedefinieerd ter begrenzing van de grootschalige zandwinning.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/f5641b0b-943a-43d0-8007-83a3c3b11c0d/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

doorgaande_20m_nap

OGC:WMS Publiek domein

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/toepassingsgebied_beleidslijn_kust/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

OGC:WMS

toepassingsgebied_beleidslijn_kust:doorgaande_20m_nap

OGC:WFS Publiek domein

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/toepassingsgebied_beleidslijn_kust/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

OGC:WFS

doorgaande_20m_nap_2km

OGC:WMS Publiek domein

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/toepassingsgebied_beleidslijn_kust/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

OGC:WMS

toepassingsgebied_beleidslijn_kust:doorgaande_20m_nap_2km

OGC:WFS Publiek domein

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/toepassingsgebied_beleidslijn_kust/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

OGC:WFS

toepassingsgebied_beleidslijn_kust

ArcGIS Map Service Publiek domein

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/arcgis2/rest/services/GDR/toepassingsgebied_beleidslijn_kust/MapServer

ArcGIS MapService

toepassingsgebied_beleidslijn_kust

ArcGIS Map Preview Publiek domein

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/arcgis2/rest/services/GDR/toepassingsgebied_beleidslijn_kust/FeatureServer

ArcGIS FeatureService

Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/f5641b0b-943a-43d0-8007-83a3c3b11c0d/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Downloads