Group

Bedrijventerreinen [Provinciale High Value Datalijst]

Permanent linkCopied
  • Datasets

1 dataset

  • Een overzicht van alle bestaande bedrijventerreinen binnen de provincie Flevoland. Het bestand is verder aangevuld met een RIN-nummer, de woonkern waarin het bedrijventerrein valt en de bruto/netto op...

    Data owner: Flevoland (Rijk)
    Updated: 13/09/2021
    Theme: Economy, Culture and recreation