type-icon

Data request

Analyse kinderopvanglocaties

Permanent linkCopied
Data request number 2016
Fase Data in onderzoek
State Afgehandeld
Last changed 1 year ago
  • Request
  • Reply dataoverheid
  • Relations

What data are you looking for?

Requested data Gegevens kinderopvanglocaties LRK - historische gegevens

Ik wil graag het LRK register van een of meerdere jaren geleden (2012-2014-2016-2018)
Request date 13-02-2020
Theme Family and children
Requested dataformat CSV
Requested start and enddate 01-01-2012 till 01-01-2020

Do you know the possible source of the data?

Possible owner Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Problems with the search Nee
Search attemts Google, Waybackmachine, data overheid website

What do you want to use the data for?

Want to use it for In het verband met een marktonderzoek wil ik graag een historische analyse maken van kinderopvangcentra via verouderde LKRs
- aantal organisaties per type
- aantal plaatsen
- rechtstructuur
- houdersnaam
- locatie
Commercial use Ja
Target audience Ondernemer

Reply dataoverheid

Result In onderzoek om beschikbaar te maken
Datarequest source Formulier dataverzoek op data.overheid.nl
Dataowner Dienst Uitvoering Onderwijs
Dataset
Latest status of open datarequest
Explanation state Onderstaand verzoek zal bij het ministerie van SZW neergelegd worden en met name omdat dit verzoek alleen historische data betreft.
Zodra wij een terugkoppeling hebben ontvangen zal ik u informeren.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Dataverzoeker is om een verdere specificatie van het verzoek gevraagd, maar heeft hier niet op gereageerd.
Join the discussion about this request