Application

HET energie transitiemodel

Permanent linkCopied
Theme: Energy
Type: website
Made by: market
Link to application: https://pro.energytransitionmodel.com/

Quintel Intelligence
Quintel
info@quintel.com
+31 20 303 30 04

Description

Sinds het klimaatakkoord van Parijs worden in hoog tempo plannen gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. In die plannen is een grote rol weggelegd voor het verduurzamen van de energievoorziening. Die energievoorziening kent een groot aantal knoppen waaraan gedraaid kan worden; veel van die knoppen staan niet op zich, maar hangen sterk met elkaar samen. Het Energietransitiemodel is ontwikkeld om overzicht én inzicht te krijgen in het energiesysteem en zo beter onderbouwde plannen te maken.

Energie, Energiemodel, Transitie, Klimaat, Klimaatakkoord, Parijs, Modellen, Scenario’s

Owner

Details provider

Data owner: Quintel Intelligence
Responsible: Quintel
E-mail address: info@quintel.com