Application

Dashboard Overheidsfinanciën

Permanent linkCopied
Theme: Finance
Type: visualization
Made by: government
Link to application: https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-overheidsfinancien

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

infoservice@cbs.nl
+31 88 570 70 70

Description

Dit dashboard toont de ontwikkeling van enkele belangrijke kengetallen van de overheidsfinanciën waaronder het overheidssaldo, de overheidsschuld, de inkomsten en uitgaven van de overheid en de collectieve lastendruk.

Centraal Bureau voor de Statistiek CBS overheidsfinancien overheidssaldo overheidsschuld collectieve lastendruk overheidsinkomsten overheidsuitgaven belastingen

Owner

Details provider

Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Responsible:
E-mail address: infoservice@cbs.nl