Dataset

Leerlingen voortgezet speciaal onderwijs per samenwerkingsverband voortgezet onderwijs

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Updated 30/08/2020
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Het totaal aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) per betalend samenwerkingsverband en samenwerkingsverband waar de leerling woont, uitgesplitst naar bekostigingscategorie. De leerlingen in het so cluster 1 en 2 en leerlingen in gesloten- en justitiële inrichtingen zijn inzichtelijk gemaakt door onder SWV_BETALEND de brinnummers van de instellingen op te nemen (CL1_BRIN, CL2_BRIN en GJIJJI_BRIN). Er is een extra kolom toegevoegd om aan te geven of het samenwerkingsverband waar de leerling naar woont gelijk is aan het samenwerkingsverband dat voor de leerling betaalt (BINNEN_SWV).

Landing page: http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/databestanden/passendow/Leerlingen/Leerlingen/passend_leerlingen_vo.asp

Contactinformatie
Name: duo/inp
Email: informatieproducten@duo.nl

Download

Leerlingen voortgezet speciaal onderwijs per samenwerkingsverband voortgezet onderwijs

Download CSV CC-0 (1.0)

Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) per samenwerkingsverband waarin de schoolvestiging van de leerling staat.