Dataset

VSV met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 12/09/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

In deze tabel wordt inzicht gegeven in de bedrijfstak waarin de jaarlijkse aanwas schoolverlaters, onderverdeeld naar schoolverlaters met en zonder startkwalificatie, actief zijn. De cijfers geven deze informatie weer op verschillende peilmomenten, tot en met tien jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond. Ook is er per peilmoment informatie beschikbaar over het alsnog behaald hebben van een startkwalificatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007/’08.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 9 maart 2021: De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 6 oktober 2020: De cijfers over de bedrijfstak waarin werkzamen personen actief zijn van het vsv-cohort 2007/’08 tien jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2012/'13 vijf jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2013/’14 vier jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2014/’15 drie jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2015/’16 twee jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2016/’17 een jaar na schoolverlaten en van het vsv-cohort 2017/’18 direct na schoolverlaten zijn toegevoegd.

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen in het derde kwartaal van 2021. Het betreft cijfers over de bedrijfstak waarin werkzame personen actief zijn van het vsv-cohort 2008/’09 tien jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2013/'14 vijf jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2014/’15 vier jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2015/’16 drie jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2016/’17 twee jaar na schoolverlaten, van het vsv-cohort 2017/’18 een jaar na schoolverlaten en van het vsv-cohort 2018/’19 direct na schoolverlaten.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84533NED

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84533NED

Voortijdig schoolverlaters, bedrijstak na schoolverlaten Persoonskenmerken, voortijdig schoolverlaters, bedrijfstak

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84533NED

Voortijdig schoolverlaters, bedrijstak na schoolverlaten Persoonskenmerken, voortijdig schoolverlaters, bedrijfstak