Back to overview

Impact story: datapedia Smart Mobility

Impact-story | Created: 04/07/2021 - 12:20 | Modified: 07/26/2022 - 14:53

“Ik wil of moet digitaliseren, maar waar begin ik mee. En hoe?”.
Veel overheden (en bedrijven) worstelen hiermee. Op nationaal niveau is de Data Top 15 gedefinieerd met de belangrijkste data die digitaal op orde gemaakt moet worden. Maar concrete richtlijnen of aanpak ontbraken hier nog vaak. Daarom werd de Datapedia Smart Mobility gelanceerd. Wat maakt deze Wikipedia voor Data zo interessant? We vroegen het aan thematrekker voor Data & Digitalisering; Jasper Soetendal.

Kun je jezelf even kort voorstellen? Wie ben je en waar werk je?

Mijn naam is Jasper Soetendal, ik werk voor de Metropoolregio Amsterdam in het MRA Platform Smart Mobility. In het platform verbinden en ondersteunen we de 32 gemeentes van de metropoolregio om mobiliteit slimmer, groener en veiliger te maken. Dat doen we aan de hand van een aantal thema’s; ik ben de thematrekker voor Data & Digitalisering.

Aan welk data initiatief werk je?
We werken o.a. aan de Datapedia Smart Mobility (www.datapedia.nl). Op de datapedia vinden gemeentes en wegbeheerders relevante informatie over beschikbare mobiliteitsdata en hoe ze daar zelf mee aan de slag kunnen gaan. De Datapedia Smart Mobility helpt hen bij het waarom, het wat en het hoe van digitalisering en zet ze het liefst direct aan het werk!

Voor wie heb je dat gedaan en waarom?
Gemeentes en andere wegbeheerders hebben een belangrijke uitdaging om hun mobiliteitsdata te digitaliseren; met de Datapedia bieden we concrete handvatten om aan de slag te gaan met deze digitalisering.

“Oké, ik wil digitaliseren, maar waar begin ik mee. En hoe?”

Welk probleem los je daarmee op en voor wie?

Men wil wel digitaliseren maar weet vaak niet waar te beginnen. Op nationaal niveau is de Data Top 15 gedefinieerd met de belangrijkste data die digitaal op orde gemaakt moet worden. Maar concrete richtlijnen of aanpak ontbraken hier nog vaak. Daarom hebben we het Handboek Data Top 15 opgesteld, een belangrijk onderdeel van de Datapedia. Voor ieder van de Data Top 15-items wordt kort en bondig aangegeven over welke onderwerpen het gaat, welke landelijke voorzieningen beschikbaar zijn en welke ontwikkelingen er op dat gebied zijn. Aan de hand van een korte inventarisatie kan de wegbeheerder per data-item vaststellen waar ze staan qua digitalisering en welke stappen er genomen kunnen worden om deze positie te verbeteren. 

In de Datapedia hebben we met diverse partijen een zeer uitgebreide lijst opgesteld van onderwerpen in het mobiliteitsdomein, waarvan data beschikbaar zou moeten of kunnen zijn. Deze lijst staat centraal en per onderwerp geven we aan of en zo ja, welke landelijke databronnen hiervoor beschikbaar zijn. We nemen alleen databronnen op die een landelijke dekking hebben, of dat ten doel hebben. Zowel open als gesloten data, privaat en publiek.

Wat betekent de Datapedia Smart Mobility voor de gebruikers?

- Concrete handvatten om aan de slag te gaan als je aan de slag wilt

- Demystificatie van data en digitalisering als je door alle hypewoorden, programma’s en initiatieven het digitaliseringslandschap niet meer scherp ziet.

Wat is er veranderd voor je gebruikers sinds ze deze toepassing hebben?

Er is een helder en gestructureerd overzicht van data & digitalisering in het mobiliteitsdomein.

Welke (open) data gebruik je hiervoor?

Een overzicht, dus de metadata, van open en gesloten, publieke en private data in het mobiliteitsdomein.

Elk project kent ook uitdagingen. Waar liep jij tegenaan?

We staan net. En we lopen hopelijk tegen veel mensen aan die op zoek zijn naar de informatie die wij bieden. En hopelijk ook tegen een flink aantal mensen die, net als op Wikipedia, bereid zijn om een deel van hun kennis aan de Datapedia toe te voegen om deze nog completer en actueler te maken. De uitdaging zit er in om dat te bereiken: een levend, interactief naslagwerk dat steeds compleet en actueel is. Of dat lukt zal de toekomst uit moeten wijzen.

Als je terugkijkt: wat is dan anders gelopen dan je dacht?

De Datapedia bestaat momenteel nog niet lang genoeg om al terug te kunnen kijken.

Wat is je persoonlijke band met het onderwerp?

Sinds 2011 ben ik binnen en buiten de overheid bezig met data & digitalisering. Waar dat destijds nog vaak een hype of een niche was rondom ‘open data’ en een transparantie-ideaal, zie je dat nu overal, op de ene plek wat sneller dan op de andere, de slag gemaakt wordt naar een data- en digitaliseringscultuur die een flinke positieve impact op de gehele organisatie heeft. Niet persé (of juist niet) data-gedreven, maar wel gebaseerd op data.

Die verandering, van een minister, burgemeester of een directeur die eerst nog wat lacherig een ‘hok met nerds’ binnenstapt en zich verbaasd over regels code op een computerscherm, tot diezelfde minister, burgemeester of directeur die die ontwikkeling omarmt en inziet dat de informatie die de ‘nerds’ boven water weten te krijgen hem of haar in staat stellen om zijn/haar werk veel beter geïnformeerd te kunnen uitvoeren en daardoor slimmer, sneller, beter en efficiënter te kunnen (be)sturen, dat vind ik persoonlijk heel fascinerend. En heel erg nodig.

What's next? Wat staat er op de planning op het gebied van data?

Twee dingen: zoals gezegd werken aan een actieve groep van mensen die de Datapedia up to date houden en daarnaast ook inhoudelijk uitbreiden om voor de gemeente/wegbeheerder steeds heel precies te kunnen duiden wat er op ze afkomt qua digitalisering, helpen bij het stellen van prioriteren en zo concreet mogelijke informatie bieden om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.

Wat kan Data.Overheid.nl voor je betekenen?

Data.overheid.nl is een belangrijke bron voor de Datapedia. Wat betreft het overzicht van beschikbare datasets gebruiken we zoveel mogelijk de metadata van data.overheid.nl

Is er nog iets anders dat je over dit onderwerp kwijt wilt?

Data is niet eng, digitalisering byte niet. Met de juiste aanpak, goede tools en praktijkvoorbeelden biedt data en digitalisering juist een uitgelezen kans!

Als mensen na het lezen behoefte hebben aan meer informatie, waar kunnen ze dan terecht?

Vragen kun je direct aan mij stellen per mail, via: j.soetendal@vervoerregio.nl.

Meepraten over de impact van data? 

Word gratis lid van onze data communities, binnen 1 minuut heb je een account aangemaakt en praat je mee op: www.datacommunities.nl.