Dataset

MBO; studievoortgang directe instroom, woonregio 2005-2008

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 26-09-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

In deze tabel vindt u informatie over de studievoortgang van eerstejaars in het middelbaar beroepsonderwijs die in het voorafgaande jaar ander onderwijs volgden (directe instroom) naar niveau, opleidingsrichting en sector startjaar, peilmoment, niveau op peilmoment, opleidingsrichting en sector op peilmoment, behaalde diploma's op peilmoment, geslacht, herkomstgroepering en regiokenmerken.

Gegevens beschikbaar: Vanaf startjaar 2005/'06 tot en met 2008/'09.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 september 2017: Naam korte titel aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80468ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80468ned

MBO; studievoortgang directe instroom, woonregio, diplomabezit 2005-2008 Persoonskenmerken, niveau, richting/sector, startjaar 2005-2008

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80468ned

MBO; studievoortgang directe instroom, woonregio, diplomabezit 2005-2008 Persoonskenmerken, niveau, richting/sector, startjaar 2005-2008