Gemeentelijke High Value Datalijst

Het kabinet heeft de ambitie om zoveel mogelijk overheidsgegevens die zich daarvoor lenen, als open data beschikbaar te stellen. Daarbij geeft het kabinet priorieit aan 'high value' datasets. Een 'high-value' dataset is een dataset met hoge waarde voor de samenleving. Bij het openstellen van data wordt prioriteit gegeven aan de ontsluiting van deze 'high-value' datasets, omdat deze data bijdraagt aan een transparante en open overheid.

Gemeentelijke High Value Datalijst

In samenwerking met VNG/KING en de DSA (Digitale Stedenagenda) zijn in oktober en november 2016 een drietal bijeenkomsten georganiseerd ter formulering van de ‘gemeentelijke High Value Datalijst’.  Het gezamenlijk doel van de organisatoren is om vanuit de Nederlandse Overheid één gedragen lijst van gemeentelijke high value datasets vast te stellen. Deze high value lijst heeft als doel om gemeenten ondersteuning te bieden bij het (starten met) openen van data. Zo helpt de lijst bijvoorbeeld bij de keuze welke data met prioriteit te openen.

Proces: High Value Datalijst

In twee werksessies en diverse bijeenkomsten tijdens de gebruikersgroep van data.overheid.nl is gewerkt aan de high value lijst. Een beschrijving van dit proces kunt u hier downloaden.

Download: procesbeschrijving Gemeentelijke High Value Datalijst in PDF-formaat (442KB)

Download: Gemeentelijke High Value Datalijst in Excel-formaat (34KB)
Download: Gemeentelijke High Value Datalijst in CSV-formaat (33,9KB)

Naam Beschrijving Voorbeeld dataset
Raadsverslagen (raadsinformatie) Activiteiten en vergaderingen van gemeenteraad en raadscommissies: verslagen, besluitenlijsten, schriftelijke vragen, moties, etc http://docs.openraadsinformatie.nl/
Handhaving & uitvoeringsinformatie Handhavings infromatie, beleidsinformatie, beleidsregels op gemeentelijk niveau, onderzoeksrapporten. voorbeeld landelijk: http://puc.overheid.nl
Gemeentelijke adressengids Adressen van alle gemeentelijke organisaties en vestigingen met contactgegevens. https://www.amsterdam.nl/adressengids/
WOB-vezoeken, besluiten & bijlagen Overzicht van WOB-verzoeken met beschrijving en onderwerp van het verzoek, aanvrager, datum besluit en inhoud besluit. www.openwob.nlhttps://ckan.dataplatform.nl/dataset/f5824047-9060-496c-9bd7-afb908fd728...
Evenementen Overzicht van evenementen binnen de gemeente, met in ieder geval: type evenement, datum & tijd, vergunning, omschrijving, aanvrager, locatie, en verwacht aantal bezoekers. http://www.nijmegen.nl/opendata/vBoaEvents_all.csv
Horeca- en winkellocaties Overzicht van horeca-en winkellocaties binnen de gemeente: naam, straatnaam & huisnummer, type locatie, vergunning. http://bestanden.hengelo.nl/opendata/voorzieningen/winkelvoorzieningenap...http://www.uitinenschede.nl/api/json/
Sportvoorzieningen Overzicht van alle spoortvoorzieningen in de gemeente (zwembaden, sporthallen, voetbalvelden, tennisbanen etc). Hiervan de naam van de sportvoorziening, het adres, contactgegevens, beoefende sporten. https://data.overheid.nl/data/dataset/voorzieningen-almere
Openbare kunst Kunstwerken in de openbare ruimte in de gemeente: naam kunstwerk, straatnaam, postcode, materiaal, jaar van plaatsing, naam kunstenaar. https://ckan.dataplatform.nl/dataset/b1c7ea2d-6e39-4c11-bec9-bff6458fa9b...
Historische akten Gegegevens van de burgerlijke stand van mensen binnen de gemeente. Akten: geboorte, huwelijk en overlijden.  https://www.ede.nl/gemeentearchief/collecties/opendata/datasets-gemeente...
Monumenten Dataset van alle monumenten (historische panden, rijksmonumenten, gedenkmonumenten) binnen de gemeente. Hierbij de naam van het monument, type, toelichting, beschrijving, stijl. https://data.overheid.nl/data/dataset/monumenten-alkmaar; Rijksmonumenten: https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Lijsten_van_rijksmonumenten;http://cultureelerfgoed.nl/node/1385;
Subsidies Overzicht van subsidie-uitgiften binnen de gemeente. Jaar, periode, beleidsprogramma, organisatie, wettelijke taak, globaal overzicht gesubsidieerde activiteiten, subsidieregeling, aangevraagd bedrag, verleend bedrag.  https://ckan.dataplatform.nl/dataset/88308fe2-9157-4204-b2f2-3d6800849e4...
Afvalcontainers Overzicht van afvalcontainters binnen de gemeente: locatie, type, model, soort, ophaalcyclus. https://ckan.dataplatform.nl/dataset/74e61556-ef56-43dd-a3c2-6351ee9c30a...
Afvalkalender Indeling in gebieden van de gemeente, met daarbij huisvuilinzameldagen weergegeven.  https://data.overheid.nl/data/dataset/huisvuil-ophaaldagen-2010-2011--ge...
Bomen Overzicht van bomen in de gemeente. Bestaat uit: monumentaal, bossen, waardevolle, straat en parkbomen. https://ckan.dataplatform.nl/dataset/c40fddb2-aa65-4c9b-85c1-2a64f34ad8c...
Onderwijsdata Gegevens over kwaliteit van onderwijs. https://www.destaatvanhetonderwijs.nl/documenten/rapporten/2016/04/13/to...http://www.openonderwijsdata.nl/oo-api/
Meldingen openbare ruimte Overzicht van alle meldingen over de open ruimte in de gemeente vanaf een bepaalde periode.  https://ckan.dataplatform.nl/dataset/5a59d448-c18a-4d03-9847-26137e386d0...
Openbare toiletten Overzicht van openbare toiletten in de gemeente. https://data.overheid.nl/data/dataset/openbare-toiletten-nijmegen
Hondenuitlaatplaatsen Overzicht van uitlaatplekken voor honden in de gemeente. https://ckan.dataplatform.nl/dataset/f4eabcce-9051-49f5-bf81-d285e601e69...
Strooiroutes Strooiroutes van hoofdwegen, secundaire wegen en fietspaden. Per wegdeel is aangegeven welke organisatie binnen de gemeente hier verantwoordelijk voor is. https://geodatastore.pdok.nl/id/dataset/09ae3e03-d386-4aa4-a4e5-1838b164...
Invalideparkeerplaatsen Parkeervakken waar invaliden het voertuig kunnen parkeren. http://open-data.nijmegen.nl/dataset/gehandicaptenparkeerplaatsen,   http://toegankelijk.enschede.nl/
Openbare verlichting Overzicht van lichtmasten binnen de gemeente. http://schagen.gemeentedocumenten.nl/OpenData/OpenbareVerlichting/Lichtm...
Fietsenstallingen Overzicht van fietsenstallingen in de gemeente: locaties, openingstijden, bewaakte en onbewaakt, betaald en gratis. https://data.amsterdam.nl/dataset/bewaakte-fietsenstallingen
Wegwerkzaamheden Locaties waar wegwerkzaamheden zijn uitgevoerd of worden uitgevoerd (heden, verleden en toekomst). http://geoportaal.ddh.opendata.arcgis.com/datasets/9a5e9dbb73ff422089479...
Verkeersintensiteiten Aantal voertuigen per dag op bepaalde punten per wegvak binnen de gemeente. https://data.overheid.nl/data/dataset/verkeerstellingen-2015
Locatie van AED's Overzicht (kaartviewer) met locaties van AED's binnen de gemeente. http://kaartviewer.hoorn.nl/?Burger_AED
Gezondheidsvoorzieningen Dataset met alle zorgvoorzieningen in de gemeente: locatienaam; organisatie; wachttijden; adres; postcode; wijk; buurt; hoofdfunctie (bijv maatschappelijke opvang); functie (bijv begeleid wonen); doelgroep; contactgegevens; coördinaten (X en Y). https://ckan.dataplatform.nl/dataset/acf16db6-72c6-45b3-ab9a-7c681f9a9d1...https://zaanstad.steunwijzer.nl/dienstverleners