Back to overview

Maak data vindbaar! Doe mee in de werkgroep DCAT-AP NL | Geonovum

Nieuws | Created: 03/23/2023 - 13:59 | Modified: 03/28/2023 - 11:06

Hoe vind je de juiste data voor het antwoord op jouw vraag? Hoe maak je statistische data, geodata, open en gesloten data, API’s en andere soorten data en services in verschillende bronnen vindbaar?

Met metadata beschrijf je services of data, waardoor deze beter vindbaar zijn en bovendien beter te filteren op bruikbaarheid voor het beantwoorden van een vraag.  Om het zoeken en vinden van verschillende typen gegevens in verschillende databronnen mogelijk te maken, is er behoefte aan een breed gedragen afspraak over hoe we metadata vastleggen.

In de huidige situatie, worden voor verschillende typen gegevens, verschillende metadata standaarden gebruikt. Deze standaarden sluiten niet altijd of slechts beperkt op elkaar aan. Hierdoor gaat er bij het zoeken, vinden en uitwisselen van metadata, informatie verloren. Het kan daardoor gebeuren dat je data niet kunt vinden terwijl die er wel zijn.

Om data vindbaar te kunnen maken, ongeacht de catalogus waarin zij staan beschreven, gaan we in opdracht van het Ministerie van BZK, Digitale Samenleving, nu aan de slag met het opzetten van één brede uitwisselstandaard (DCAT-AP NL) voor heel Nederland. Op basis van een dergelijke standaard kan een federatief stelsel ontstaan van metadata-, en ontwikkelaarsportalen, zodat je data kunt vinden. Of ze nu in data.overheid.nl, het Nationaal Georegister, open data portalen van rijk, provincies en gemeenten of developer.overheid.nl staan beschreven.

Wil jij hierover meedenken en hieraan meedoen? Meld je dan nu aan voor de aftrap van de werkgroep DCAT-AP NL op donderdagmiddag 20 april bij Geonovum in Amersfoort.

Meld je hier aan.

 

Bron: Maak data vindbaar! Doe mee in de werkgroep DCAT-AP NL | Geonovum