Back to overview

Impact story: KVK Regiodata

Impact-story | Created: 10/21/2022 - 10:53 | Modified: 10/21/2022 - 16:12

De Kamer van Koophandel ontwikkelt meerdere (gratis) tools met behulp van open data. Deze tools zijn beschikbaar op de website van de KVK. Regiodata is één van deze tools, deze tool brengt met actuele cijfers de regionale economische ontwikkeling in beeld. Ook biedt het inzicht in de economische structuur van deze regio’s. We spraken met Ruud Mannaart over de tool.

Kun je jezelf even kort voorstellen? Wie ben je en waar werk je?

Mijn naam is Ruud Mannaart, ik ben werkzaam bij de Kamer van Koophandel (KVK) als productspecialist. Binnen mijn functie ontwikkel en beheer ik digitale tools voor ondernemers en andere doelgroepen.  

Aan welke toepassing heb je gewerkt?

De tools waar ik aan werk hebben één ding gemeen: ze bevatten altijd een data-component. En van die data is altijd een deel afkomstig uit het Handelsregister. De tool KVK Regiodata, die onder mijn hoede valt, is daar een mooi voorbeeld van. 

'Het draagt bij aan een sterkere regionale economie waar uiteindelijk ook de ondernemers van profiteren'.

Voor wie heb je dat gedaan en waarom?

Ongeveer zes jaar geleden zijn wij samen met een groot aantal partijen een ondersteuningsprogramma voor middelgrote steden gestart. Dit type steden als Woerden en Zeist werd, zo bleek uit onderzoek, het zwaarste geraakt door de opkomst van het online winkelen. De dagelijkse boodschappen blijven de consumenten nog wel doen bij de plaatselijke supermarkt/wijk-of buurtcentrum en een dagje naar de stad vinden ook nog steeds leuk. Maar dan gaan we wel naar de grotere steden als Maastricht, Den Bosch en Utrecht. Alle centra die daar tussenin zitten verloren veel marktaandeel met als gevolg een toenemende winkelleegstand. Een zorgelijke ontwikkeling, niet alleen vanuit economisch oogpunt, een winkelgebied vormt ook het sociale hart van zo’n stad. Dit was voor partijen de reden om gezamenlijk een ondersteuningsprogramma op te starten. KVK heeft aan dit programma bijgedragen in de vorm van een datatool. KVK is sterk in data en deze insteek paste ook bij onze ambitie: ondernemers en (publieke) stakeholders te ondersteunen met waardevolle informatie op basis van onze Handelsregisterdata. Zo werd KVK Regiodata geboren. De tool geeft daarmee ook heel mooi invulling aan de Regiostimuleringstaak van KVK. Het draagt bij aan een sterkere regionale economie waar uiteindelijk ook de ondernemers van profiteren.

Welk probleem of vraagstuk los je daarmee op?

Als je als middelgrote stad aan de slag gaat met dit probleem, loop je al snel tegen de vraag aan: Waar onderscheiden wij ons nu in? Waarin is onze stad/regio uniek? Met KVK Regiodata willen wij helpen om deze vraag onderbouwd te beantwoorden met cijfers over de lokaal/regionale economische structuur en de ontwikkelingen hierin.
 
Wat betekent deze toepassing voor de gebruiker?

Met de tool kan de gebruiker zelf op een eenvoudige en snelle manier cijfers genereren over zijn gebied (gemeente, regio of provincie) en deze afzetten tegen cijfers van vergelijkbare gebieden en het landelijk gemiddelde. Ook zonder statistische kennis is deze benchmark goed te maken. Een ambtenaar economische zaken kan zo heel efficiënt zelf de basis leggen voor bijvoorbeeld een economisch toekomstplan.

'De gebruiker kan nu beslissingen nemen op basis van data en niet op basis van zijn of haar onderbuik'.

Wat is er veranderd voor je gebruikers sinds ze deze toepassing hebben?

We hebben het eenvoudiger gemaakt zelf data te vergaren en over te nemen in bijvoorbeeld beleidsdocumenten. Maar nog belangrijker: de gebruiker kan nu beslissingen nemen op basis van data en niet op basis van zijn of haar onderbuik. We hebben ook workshops gegeven aan gemeenten en regio’s met behulp van de tool. Heel vaak bleek dat het beeld dat mensen hebben over een gebied niet altijd spoort met wat uit de data blijkt. Dat is vaak een verrassende eye-opener.

Welke data gebruik je hiervoor?

Uiteraard data uit ons eigen Handelsregister voor cijfers over de economische structuur en dynamiek. De benchmark verrijken we met circa 150 variabelen uit zo’n 40 externe bronnen. Niet alleen met harde economische variabelen, maar ook met meer sociaal economische data, zoals over de arbeidsmarkt, om zo een veelzijdige benchmark aan te bieden. Daarnaast betrekken we werkgelegenheidscijfers van LISA en kopen we data over de retail in bij Locatus. 

Elk project kent ook uitdagingen. Waar liep jij tegenaan?

We zijn de tool gestart als een pilot samen met een externe leverancier die de software leverde en ook zelf data inbracht. Een vliegende start mag ik wel zeggen, want in korte tijd was het prototype gereed. Toen we verder wilden liepen we echter tegen de aanbestedingsgrenzen aan. We mochten niet zo maar verder met deze partij. Zo’n aanbesteding is best een pittig proces. 

Wat is je persoonlijke band met het onderwerp?

In mijn hele carrière ben ik altijd bezig geweest met data en actief geweest in gemeenten en regio’s. Mijn eerste opdracht bij KVK was bijvoorbeeld het opzetten van een regionaal winkelbestand. Die twee elementen komen mooi samen in KVK Regiodata. 

What's next? Wat staat er op de planning op het gebied van data?

We staan aan de vooravond van een nieuwe aanbesteding. Een mooie kans om de tool verder te verbeteren bijvoorbeeld met nog mooiere visualisaties. Daarnaast proberen we data toe te gaan voegen waarvan onze klanten aangegeven hebben behoefte te hebben, zoals aan grensoverschrijdende data en data over kantoorlocaties, toerisme en bedrijfsverplaatsingen. 

Wat kan Data.Overheid.nl voor je betekenen? Waar heb je behoefte aan?

We zien het bereik op de tool geleidelijk oplopen. Aan de andere kant merken we dat nog steeds mensen uit onze primaire doelgroep de tool niet kennen. Da’s zonde en hopelijk kan het mooie podium dat data.overheid.nl is, bijdragen aan het vergroten de bekendheid.

Als mensen na het lezen behoefte hebben aan meer informatie, waar kunnen ze dan terecht?

Binnen de tool zelf www.kvkregiodata.nl staat veel achterliggende informatie, zoals een FAQ en een bronnenoverzicht. Daarnaast kun je contact met ons opnemen via een mailtje naar regio@kvk.nl.

Meepraten over de impact van data?

Word gratis lid van onze data communities, binnen 1 minuut heb je een account aangemaakt en praat je mee op: www.datacommunities.nl.