Back to overview

Impact story: VZInfo.nl

Impact-story | Created: 05/04/2022 - 11:47 | Modified: 05/04/2022 - 12:02

Onlangs spraken we met Eveline van der Wilk en Henriette Giesbers. Beiden werken al sinds de start van VZinfo.nl vol overgave aan deze website, welke voor de professionals op het gebied van (volks)gezondheid en zorg is ontwikkeld. We vroegen hen naar de ins en outs van deze toepassing.

Kun je jezelf even kort voorstellen? Wie ben je en waar werk je?

Wij zijn Eveline van der Wilk en Henriette Giesbers, beiden zijn wij werkzaam voor VZinfo.nl, een website die in het leven is geroepen in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Aan welke toepassing heb je gewerkt?

Gezamenlijk zijn wij projectleider van VZinfo.nl en we werken er ook allebei aan. VZinfo.nl is een website die veel cijfers en informatie met betrekking tot de volksgezondheid en zorg in Nederland deelt. Oorspronkelijk is deze website tot stand gekomen uit ‘de wet op het RIVM’, deze wet houdt in dat het `RIVM periodiek rapporteert over de toestand en de toekomstige ontwikkeling van de volksgezondheid. Onze opdracht is een globaal beeld verzamelen en vervolgens presenteren aan de wereld. Ooit is hier een model voor opgesteld dat laat zien hoe gezondheid, ziekte, risicofactoren en zorg met elkaar samenhangen. Voordat het internet bestond werden al deze onderwerpen uitgewerkt in een rapport, de zogenaamde ‘Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)’. Hierin werden alle scenario’s geschetst voor de toekomst. In 1993 werd het eerste rapport gepubliceerd en sindsdien is dit een terugkerend rapport dat wij elke vier jaar opleveren. Met de komst van het internet kwam er naast het fysieke rapport, ook een digitale uitgave. Dit is uitgegroeid tot de website VZinfo.nl, waar de gebruiker vandaag de dag veel informatie over gezondheid en ziekte kan terugvinden. 

'Oorspronkelijk is deze website tot stand gekomen uit ‘de wet op het RIVM’.

Voor wie heb je dat gedaan en waarom?

We maken deze website in opdracht van het Ministerie van VWS. Zij stellen kennisvragen aan ons, bepaalde onderzoeken of bijvoorbeeld rapportages, en daar zijn nu veel meer producten voor gekomen. Wij krijgen nu iedere vier jaar de vraag of wij de website willen vullen met informatie voor en ook namens het Ministerie van VWS. Het is vooral belangrijk voor het veld; mensen die in de gezondheidszorg werken. Maar andere veelvuldige gebruikers van de website zijn journalisten, middelbare scholieren en studenten. 

Welk probleem los je daarmee op?

Dat er een continue informatiebasis is naast het rapport dat elke vier jaar gepubliceerd wordt. Daarnaast kan men voor veel meer informatie met betrekking tot de gezondheidszorg op onze website terecht. 

Wat betekent deze toepassing voor de gebruiker?

Inzichtelijk krijgen op één centrale plek wat alle belangrijke cijfers zijn over de gezondheid en zorg. We hebben ongeveer twee miljoen bezoekers per jaar, dat geeft ook wel aan hoe groot de impact van deze toepassing is. Veel mensen maken gebruik van onze website, dat is mooi.

Wat is er veranderd voor je gebruikers sinds ze deze toepassing hebben?

Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot dezelfde en eenduidige cijfers. Bezoekers van de website kunnen snel inzicht krijgen in de belangrijkste ontwikkelingen en ook zien wat bijvoorbeeld verschillen zijn tussen mannen en vrouwen, tussen leeftijdsgroepen, opleidingsniveaus, regio’s (kaarten), landen etc. Tot slot is er veel te vinden over methoden en bronnen van al deze cijfers.

Welke data gebruik je hiervoor?

We gebruiken ongeveer 100 verschillende databronnen. Dit zijn databronnen variërend van een PDF met jaarrapportages, de CBS doodsoorzaakstatiek, deze downloaden wij binnen remote access). De data die wij gebruiken varieert van een vrij eenvoudige rapportage tot aan hele grote datasets die gratis binnen te halen zijn, maar ook datasets waar we voor betalen en eigenlijk alles wat daartussen zit. Veelal is zorgdata persoonsgebonden. Ziekenhuisdata halen we direct van CBS StatLine af, als we deze zelf aanvragen dan krijgen we wel persoonsgegevens in een afgeschermde omgeving maar heel veel datasets zijn al samengevoegd waardoor ze niet individueel zijn en niet op persoonsgegevens te achterhalen zijn, persoonsgegevens hebben wij overigens niet nodig voor deze toepassing. 

'We gebruiken ongeveer 100 verschillende databronnen'.

Elk project kent ook uitdagingen. Waar liep jij tegenaan?

Het up-to-date houden van de website, actueel blijven en met de capaciteit die we hebben, zo efficiënt mogelijk werken. Het is eigenlijk nooit af en er zijn altijd onderwerpen die je kunt updaten maar omdat we daar allemaal duiding aan willen geven, gaat daar veel tijd overheen. We werken nauw samen met met teams van experts die stukken ook reviewen en hun eigen naam eraan verbinden. Het is soms lastig om met veel mensen tegelijk te werken omdat je niet altijd de controle hebt over hetgeen wat binnen een bepaalde tijd opgeleverd dient te worden. Vooral de afhankelijkheid van anderen zorgt dat we soms lang moeten wachten tot wij een stuk terugkrijgen of akkoord krijgen op een stuk. 

Daarnaast merkten we dat we in de coronaperiode wat mensen binnen ons team minder vaak konden inzetten, omdat zij elders nodig waren. Hierdoor werd ons werk tijdelijk achtergesteld, inmiddels is dat gelukkig wel weer opgelost. 

Als je terugkijkt: wat is dan anders gelopen dan je dacht?

Moeilijke vraag. Eigenlijk is het geleidelijk zo gaan lopen als we wilden en verwachtten. Vroeger stond bij de updates het onderwerp centraal, zoals bijvoorbeeld ‘roken’. Dan actualiseerden we alle aspecten van roken in één keer. Dus hoeveel mensen roken er, hoe verlopen de trends in de tijd, hoe verschilt roken binnen Nederland en tussen landen in Europa. Tegenwoordig actualiseren we meer “brongestuurd”, dus als bijvoorbeeld sterftecijfers voor ziekten vrijkomen, gaan we meteen aan de slag om voor alle ziekten het onderdeel sterfte te actualiseren. Hierdoor zijn we eerder en sneller actueel dan voorheen. Sommige onderdelen, zoals oorzaken & gevolgen hoeven wat minder vaak geactualiseerd te worden.

Wat is je persoonlijke band met het onderwerp?

Voornamelijk mooie en nuttige dingen maken. Samen de website verbeteren met een leuk, enthousiast en toegewijd team.

'Samen de website verbeteren met een leuk, enthousiast en toegewijd team'.

What's next? Wat staat er op de planning op het gebied van data?

We gaan een themadossier maken voor het onderwerp ‘ouderen’. Informatie met betrekking tot dit onderwerp staat momenteel versnipperd over de hele website, we willen dit nu bij elkaar brengen in één overzichtelijk dossier. Daarnaast willen we meer inzetten op  visualisaties (dashboards, infographics, interactieve kaarten en grafieken) en daarmee de technische ontwikkelingen, daar loopt nu een pilot over. 

Daarnaast hebben we veel tijd besteed aan de migratie van het ene cms-systeem naar het andere, dat was een pittige uitdaging en betekende eigenlijk dat we een hele nieuwe website moesten gaan inrichten. Alle content is door ons handmatig overgezet, dit vergde ontzettend veel tijd. Nu zijn we gelukkig helemaal over op het nieuwe systeem en we zijn nog wat verbeteringen aan het doorvoeren op diverse onderwerpen. 

Wat kan Data.Overheid.nl voor je betekenen? Waar heb je behoefte aan?

Dat weten we niet zo goed. Het zou mooi zijn als mensen onze website goed weten te vinden en het doorgeven als ze suggesties voor ons hebben.

Is er nog iets anders dat je over dit onderwerp kwijt wilt?

We zullen eens wat vaker op Data.Overheid.nl gaan kijken.

Als mensen na het lezen behoefte hebben aan meer informatie, waar kunnen ze dan terecht? 

We hebben een emailadres (info@vzinfo.nl) en een twitteraccount @VZinfoNL. Ook kun je je abonneren op onze nieuwsbrief met info vanuit het RIVM Volksgezondheid -domein (Nieuwsbrief Volksgezondheid en Zorg | RIVM).