Back to overview

Open, gesloten en beperkt open data

Nieuws | 30-07-2020

Open, gesloten en beperkt open data

Op data.overheid.nl publiceert de Nederlandse overheid al sinds 2012 de data die voor publiek beschikbaar is gesteld: de zogenaamde open data. Open data is data die zonder beperking voor publiek herbruikbaar is. De open data heeft op data.overheid.nl de status "beschikbaar" en als toegangskenmerk "publiek". 

Topje van de ijsberg

De open data op data.overheid.nl is slechts het topje van een ijsberg van alle beschikbare data binnen de overheid en daarbuiten. Veel data is namelijk wel beschikbaar, maar kent beperkingen voor hergebruik. Deze data is door deze beperking formeel geen "open data".  

Data met beperkingen

De beperkingen zijn voor de meeste hergebruikers echter geen probleem. Het gaat bijvoorbeeld om het moeten inloggen voor toegang tot een API of om het moeten ondertekenen van een gebruikersovereenkomst. Data.overheid.nl bevat daarom ook datasets die geen open data zijn. Deze datasets krijgen als status "beschikbaar" en als toegang het kenmerk "beperkt". 

Niet publiek herbruikbare datasets

Data.overheid.nl wil zoveel mogelijk inzicht geven in de beschikbare datasets, ook als de data helemaal niet beschikbaar is voor hergebruik. Dit voorkomt vragen en geeft duidelijkheid over wat de overheid heeft en niet kan delen. De betreffende data-eigenaar dient dan wel de reden op te geven waarom de data niet publiek kan worden hergebruikt. Redenen kunnen bijvoorbeeld privacy gevoeligheid of rechten van derden zijn. Er zijn 10 redenen gedefinieerd in de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) die valide reden kunnen geven om data niet publiek herbruikbaar te stellen. De status van deze datasets op data.overheid.nl is "beschikbaar" met als toegang kenmerk "Niet publiek", met vervolgens de vermelding van de uitzonderingsgrond uit de WOB.  

Gepland en in onderzoek

Het status veld op data.overheid.nl kan ook worden gebruikt om aan te geven dat een dataset gepland is om beschikbaar te stellen of dat door de betreffende organisatie wordt onderzocht om de dataset beschikbaar te stellen. Respectievelijk is de status op data.overheid.nl dan "Gepland" en "In Onderzoek".  Meestal is pas bij beschikbaar komen van de dataset bekend wat de toegang en licentie van een dataset zal worden. 

50 tinten data

Naast open data zijn er dus veel verschillende vormen van data die wel beschikbaar kunnen zijn voor hergebruik, maar enige beperking kennen. Data.overheid.nl wil juist ook deze datasets vindbaar maken voor hergebruikers. Er zijn veel verschillende vormen van beperkingen; we noemen dit "condities voor hergebruik". Data.overheid.nl probeert zo goed mogelijk inzicht te geven in deze condities en doet onderzoek hoe dit in Nederland en Europa in een standaard kan worden beschreven. Op deze manier kan veel meer data beschikbaar komen voor hergebruik.

Contact data.overheid.nl: Hayo Schreijer.