Provinciale High Value Datalijst

Het kabinet heeft de ambitie om zoveel mogelijk overheidsgegevens die zich daarvoor lenen, als open data beschikbaar te stellen. Daarbij geeft het kabinet prioriteit aan 'high value' datasets. Een 'high-value' dataset is een dataset met hoge waarde voor de samenleving. Bij het openstellen van data wordt prioriteit gegeven aan de ontsluiting van deze 'high-value' datasets, omdat deze data bijdraagt aan een transparante en open overheid.

Provinciale High Value Datalijst

In samenwerking met de diverse provincies zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd ter formulering van de 'Provinciale High Value Datalijst'. Het gezamenlijke doel van de organisatoren is om vanuit de Nederlandse overheid één gedragen lijst van Provinciale High Value datasets vast te stellen. Deze high value datalijst heeft als doel om provincies ondersteuning te bieden bij het (starten met) openen van data. Of een dataset 'high value' is, wordt bepaald door de mate waarin het bijdraagt aan transparantie; uitvoering van de wettelijke taak; kostenbesparing; bediening van de doelgroep en potentie van hergebruik. De lijst helpt bijvoorbeeld bij de keuze welke data met prioriteit te openen. Tevens is de lijst ter inspiratie bedoeld om gezamenlijke een traject te verkennen om te komen tot gestandaardiseerde datasets vanuit de provincies. 

Proces: High Value Datalijst

In diverse bijeenkomsten is door de provincies, met ondersteuning vanuit data.overheid.nl, gewerkt aan de high value lijst. Een beschrijving van dit proces kunt u hier downloaden.

Download: procesbeschrijving Provinciale High Value Datalijst in PDF-formaat (124 KB)

Download: Provinciale High Value Datalijst in CSV-formaat (45 KB)

Download: Provinciale High Value Datalijst in Excel-formaat (28 KB)

 

Klik hier om terug te gaan naar de algemene pagina over High Value datasets.