Datasets

You searched for 'wodc'. There were 4 datasets found.
Can't find the dataset you are looking for below? Make a datarequest.

Make datarequest

4 datasets

 • Dit is de tiende editie (2020-2021) van de Justitiethesaurus opgesteld door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze thesaurus ...

  Data owner: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) (Rijk)
  Updated: 04/14/2022 - 00:00
  Theme:
  • Law
 • Dataset

  repris

  Met REPRIS kunt u een selectie maken uit het cijfermateriaal van de WODC-Recidivemonitor. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens uit de justitiële documentatie. De Recidivemonitor brengt dus de strafre...

  Data owner: Ministerie van Justitie en Veiligheid (Rijk)
  Updated: 04/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Criminal law
 • Het grote belang van betrouwbare cijfers over criminaliteit en rechtshandhaving heeft ertoe geleid dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiece...

  Data owner: Ministerie van Justitie en Veiligheid (Rijk)
  Updated: 04/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Criminal law
 • De empirische kennis over straffen en maatregelen gericht op de reductie van criminaliteit neemt toe. Zowel in binnen- als buitenland wordt veel onderzoek uitgevoerd. Het is tijdrovend en niet eenvoud...

  Data owner: Ministerie van Justitie en Veiligheid (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Criminal law