Dataset

Search

6 datasets

 • De signaleringskaart riolering signaleert op buurtniveau (gebiedsgrenzen volgens CBS) hoeveel procent van de riolering ouder is dan 50 jaar. De levensduur van riolering loopt sterk uiteen en kan oplop...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 25/09/2021
  Theme: Spatial planning
 • De signaleringskaart riolering signaleert op buurtniveau (gebiedsgrenzen volgens CBS) hoeveel procent van de riolering ouder is dan 50 jaar. De levensduur van riolering loopt sterk uiteen en kan oplop...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 25/09/2021
  Theme: Spatial planning
 • De signaleringskaart riolering (traces) signaleert de locatie en de leeftijd van riolering. Op basis van het aanlegjaar zijn de rioleringen verdeeld in 4 leeftijdsklassen. Er is gebruik gemaakt van op...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Spatial planning
 • Een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), ook wel afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) genoemd, zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven dat via het riool wordt aangevoerd. In een riool...

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Water
 • De signaleringskaart riolering (traces) signaleert de locatie en de leeftijd van riolering. Op basis van het aanlegjaar zijn de rioleringen verdeeld in 4 leeftijdsklassen. Er is gebruik gemaakt van op...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Spatial planning
 • Dit bestand bevat, naast een kolom met het versienummer, de volgende karakteristieken per bemonsterde rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Nederland: Datum van monster, RWZI code, RWZI naam, SARS...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Health risks