Dataset

5 datasets

 • De Stads- en Dorpsgezichtenkaartlaag bevat alle gebieden waarvoor de procedure is gestart om het gebied aan te wijzen als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht (ex artikel 35 van de Monumentenwet 1988...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 09/10/2021
  Theme:
  • Spatial planning
 • Wederopbouw is één van de vijf onderdelen van de Visie Erfgoed en Ruimte. Als onderdeel van het speerpunt wederopbouw zijn in door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dertig gebieden geselecteer...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 04/10/2021
  Theme:
  • Spatial planning
 • Deze dataset bevat alle gebieden die zijn aangewezen als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht. De gegevens zijn conform INSPIRE geharmoniseerd. De kwaliteit van de ligging van de begrenzing van de st...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 04/10/2021
  Theme:
  • Spatial planning
 • In deze dataset zijn de gegevens samengevoegd van een drietal datasets, namelijk: de dataset van de monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument, de dataset van de ...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 13/09/2021
  Theme:
  • Spatial planning
 • Dataset

  Welstand

  Deze kaart toont de geldende welstandsregels van de gemeente Zaanstad per 6-2-2014. Het is een hulpmiddel om snel, locatiegerichte welstandsinformatie op te zoeken. Door te zoeken op adres of op de ka...

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 13/09/2021
  Theme:
  • Organisation and policy