Datasets

9 datasets

 • Services zonder versienummer kunnen en worden continu aangepast en dus niet via releases. Wanneer afnemers van deze services gebruik maken, werken zij altijd met de laatste versie van de se...

  Data owner: Prorail (Rijk)
  Updated: 09/16/2023 - 00:00
  Theme:
  • Railway
 • Gegevensverzameling met alle waterlopen (oppervlakte afwatering). Deze gegevensverzameling bevat onder andere het soort afwatering (sloot, beek, gracht, kanaal, vijver, watervlakte).

  Data owner: Eindhoven (Gemeente)
  Updated: 09/18/2023 - 00:00
  Theme:
  • Space and infrastructure
 • De schouw is het toezicht op waterstaatswerken als watergangen en waterkeringen. De schouw wordt in de regel uitgevoerd door het waterschap. Bij het schouwen controleert de waterbeheerder of aan de on...

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
  Updated: 09/15/2023 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • De Kansenkaart biodiversiteit vertelt over de variatie in planten en dieren in Eindhoven en de kansen in verschillende natuurdoeltypes in een gebied. Als u de kansenkaart wilt openen kunt u onderstaan...

  Data owner: Eindhoven (Gemeente)
  Updated: 09/06/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • De schouw is het toezicht op waterstaatswerken als watergangen en waterkeringen. De schouw wordt in de regel uitgevoerd door het waterschap. Bij het schouwen controleert de waterbeheerder of aan de on...

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
  Updated: 07/19/2023 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • De Algemene regel dempen voorziet in de vrijstelling van de vergunningplicht van de Keur voor het dempen van een schouwsloot of overig oppervlaktewaterlichaam. De kaart bestaat uit de volgende 4 lagen...

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • De gegevens geven inzicht in welke watergangen door de gemeente onderhouden worden.

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Dataset

  Sloot

  Deze dataset bevat de actuele geografische situatie van de sloten en schouwsloten binnen het beheergebied van waterschap Hunze en Aa's. De schouwsloten in deze dataset zijn nog niet vastgesteld. Voor ...

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  Pasveersloot

  rechthoekig bassin tegen buitenzijde van zeedijk, bestemd voor de kweek van oesters.

  Data owner: Provincie Zeeland (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation