Datasets

1 dataset

  • For English, see below Het aantal COVID-19 gerelateerde hospitalisaties is al geruime tijd laag en COVID-19 is per 1 juli 2023 geen meldingsplichtige ziekte meer. Daarom wordt de data vanaf 11 juli 20...

    Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
    Updated: 08/08/2023 - 00:00
    Theme:
    • Health risks