Dataset

Search

35 datasets

 • Wat ziet u? Deze kaart geeft aan in welke mate er tijdens het groeiseizoen vocht in de bodem via de plantenwortels beschikbaar is voor de plant. De vochtleverantie bepaalt in belangrijke mate de groe...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Nature and environment
 • Wat is er te zien? De kaart geeft de oogstbare hoeveelheid biomassa buiten bos in de vorm van stamhout (ton droge stof per jaar) weer voor alle Nederlandse gemeenten. Bij de oogst wordt uitgegaan van...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Nature and environment
 • Wat is er te zien? Op de kaart staat de potentiele hoeveelheid bermmaaisel (ton per jaar) langs wegen buiten de bebouwde kom in een gemeente. De hoeveelheid bermmaaisel is berekend op basis van gegeve...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Nature and environment
 • Wat ziet u? Deze kaart laat de potentiële vastlegging van koolstof in de bodem zien bij de maatregel niet scheuren van grasland. Voor deze maatregel is aangenomen dat tijdelijk grasland niet meer gepl...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Nature and environment
 • Wat ziet u? Op de kaart is de staande houtvoorraad (m3) van het Nederlandse bos weergegeven op gemeentelijk niveau. Wat is de waarde? De kaart geeft aan hoe groot de houtvoorraad is en de spreiding da...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Nature and environment
 • Wat ziet u? Op de kaart is de potentiële invangcapaciteit van vegetatie voor fijnstof (PM10) weergegeven. Wat is de waarde? Groene vegetaties (vooral opgaande begroeiingen, waar lucht doorheen kan str...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Nature and environment
 • Wat ziet u? Deze kaart laat de bodem koolstofvoorraad in de bovenste 30 cm van de bodem zien voor heel Nederland, gebaseerd op de combinaties van landgebruik en bodemtype. Deze kaart geeft een goed ov...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Nature and environment
 • Wat ziet u? De kaart ""Bescherming tegen Watererosie"" geeft gebieden aan waar de bodem vanwege het reliëf en terreinhelling kan wegspoelen door afstromend regenwater en of begroeiing bescherming bie...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Nature and environment
 • Wat ziet u? Op de kaart is de gemiddelde staande houtvoorraad (m3/ha) van het Nederlandse bos weergegeven op gemeentelijk niveau. Wat is de waarde? De kaart geeft de gemiddelde houtvoorraad weer en d...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Nature and environment
 • Wat ziet u: De kaart toont de ligging van gebieden met potentiele bestuiving van landbouwgewassen door wilde bestuivers. De gebieden zijn weergegeven als zones rondom kleine landschapselementen, klein...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Nature and environment

Filter your results