Search

8 datasets

 • Dataset

  Regenmeter

  Een regenmeter, ook wel pluviometer genoemd, is een type instrument dat door meteorologen en hydrologen wordt gebruikt om de hoeveelheid gevallen neerslag gedurende een bepaalde tijdsperiode op te van...

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's
  Bijgewerkt: 16/05/2021
  Theme: Air
 • Een meetpunt bij een kunstwerk kan uit een of verschillende metingen bestaan (waterstand bovenzijde en of benedenzijde en of (berekend) debiet. Het meetpunt heeft dezelfde code als het kunstwerk.

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's
  Bijgewerkt: 16/05/2021
  Theme: Water
 • Dataset

  Peilbuis

  Een peilbuis is een buis met één geperforeerd deel, die in de bodem wordt geplaatst om de stijghoogte van het grondwater (zowel van het freatisch vlak als van diepere stijghoogten) vast te stellen, of...

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's
  Bijgewerkt: 16/05/2021
  Theme: Water
 • Een meetpunt opervlaktewaterstand registreert geautomatiseerd de waterstand in een waterlichaam middels een datalogger al dan niet aangesloten op telemetrie.

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's
  Bijgewerkt: 16/05/2021
  Theme: Water
 • Waterkwantitetismeetpunten die getoond worden in het interne informatieportaal

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's
  Bijgewerkt: 15/05/2021
  Theme: Water
 • Waterkwantitetismeetpunten die getoond worden in het IJsselmeer informatieportaal

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's
  Bijgewerkt: 10/05/2021
  Theme: Water
 • Aanwijzing en normering van de regionale waterkeringen. Actualisering kaarten bij de Verordening water 12 december 2014 PS-besluit 30/14B Op de kaart staan de regionale keringen die door de provincie ...

  Data owner: Noord-Brabant
  Bijgewerkt: 09/05/2021
  Theme: Soil, Nature and environment, Water, Organisation and policy, Spatial planning
 • Dataset

  Debietmeter

  Een debietmeter, is een meetinstrument waarmee in gesloten geheel gevulde leidingen de doorstroming (als massa of volume) van een gas of vloeistof per tijdseenheid (het debiet) gemeten kan worden. All...

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's
  Bijgewerkt: 01/05/2021
  Theme: Water