Datasets

4 datasets

 • Dataset

  Coupure

  Een onderbreking in een waterkering voor de doorvoer van een weg of spoorweg, die bij extreme waterstanden afsluitbaar is. Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
  Updated: 04/23/2024 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  Waterkering

  Een waterkering is een object dat als functie het tegenhouden van (oppervlakte)water heeft. Het kan de grens vormen tussen twee peilgebieden, of achterliggend land beschermen tegen oppervlaktewateren ...

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
  Updated: 03/14/2024 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  profiellijnen

  Locatie van gemeten dwars- en lengteprofielen van primaire watergangen en waterkeringen.

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
  Updated: 03/14/2024 - 00:00
  Theme:
  • Soil
 • Dataset

  Wegen

  Een weg is een smalle strook van het land of van het oppervlakte van kunstmatige structuur, bijvoorbeeld een dijk of een brug, dat gebruikt en geschikt gemaakt is voor het wegverkeer. Wegen zijn meest...

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
  Updated: 03/14/2024 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning