Datasets

5 datasets

 • Gegevensverzameling met alle waterlopen (oppervlakte afwatering). Deze gegevensverzameling bevat onder andere het soort afwatering (sloot, beek, gracht, kanaal, vijver, watervlakte).

  Data owner: Eindhoven (Gemeente)
  Updated: 09/18/2023 - 00:00
  Theme:
  • Space and infrastructure
 • De Kansenkaart biodiversiteit vertelt over de variatie in planten en dieren in Eindhoven en de kansen in verschillende natuurdoeltypes in een gebied. Als u de kansenkaart wilt openen kunt u onderstaan...

  Data owner: Eindhoven (Gemeente)
  Updated: 09/06/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Dataset

  Hoofdwatergang

  Watergangen die voor de afvoer erg belangrijk zijn worden hoofdwatergangen genoemd. Over het algemeen zijn deze watergangen wat breder en dieper dan overige watergangen. Een aanduiding van de onderver...

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Dit bestand geeft de hoofdinfrastructuur scheepvaartkanalen weer zoals in het door Provinciale Staten op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II.

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Kanaalpanden met individuele waterpeilen.Kanaalpanden zijn delen van een kanaal tussen twee sluizen.

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Water