Dataset

Search

190 datasets

 • Digitale cultuurhistorische atlas van de Provincie Utrecht (CHAT). Deze dataset bevat de door de Provincie Utrecht beheerdere cultuurhistorische data. Zie ook 'Cultuurhistorische Atlas Provincie Utrec...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Culture and recreation
 • Verblijfsrecreatiegebieden (bungalowparken, campings en jachthavens) en dagrecreatiegebieden (dierenparken) in de provincie Utrecht. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel ui...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Culture and recreation
 • Digitale cultuurhistorische atlas van de Provincie Utrecht (CHAT), deelgebieden. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data be...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Culture and recreation
 • Clusters (omtreklijn) gebaseerd op gemeentegrenzen. Per cluster zijn de aantallen woningen en gevoelige bestemmingen per GES-score geteld. Er is onderscheid gemaakt in bovenleiding (B) en onderleiding...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Health risks, Industry
 • Deze kaart vormt het uitgangspunt voor tactische en operationele maatregelen op het gebied van regionaal verkeersmanagement. De doorgaande snelwegen hebben een drieledige functie: het afwikkelen van d...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Transport
 • Selectie van de bomen uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Transport
 • Dataset

  Natuurparels

  Gebieden waar in geconcentreerde mate Utrechtse aandachtsoorten voorkomen danwel gebieden die de potentie hebben om deze soorten te huisvesten. In de natuurparels willen we ons actief soortenbeleid co...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Nature and landscape management, Nature and environment
 • Voorgangsrapportage Integrale Gebiedsgerichte Projecten (IGP).

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Agriculture, Organisation and policy, Nature and environment, Spatial planning
 • Een bodemkaart geeft de opbouw van de bodem tot 1,20 meter onder maaiveld weer. De Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 is een actualisatie en verdere detaillering van oudere bes...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Agriculture, Air, Nature and environment
 • De Provincie Utrecht heeft in 2006 met het Provinciaal Verkeers Milieu Model (PVMM) de geluidsbelasting afkomstig van provinciale wegen bepaald. Deze gegevens zijn een vervolg op deze berekening en b...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Nature and environment, Transport

Filter your results

State (1)
Publicity level (1)
Data owner (1)
License (1)
Metadata language (1)
Source Catalog (1)