Datasets

6 datasets

 • Gevoeligheid voor winderosie. Onder winderosie wordt verstaan het wegwaaien of verstuiven van de grond.

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • De Kansenkaart biodiversiteit vertelt over de variatie in planten en dieren in Eindhoven en de kansen in verschillende natuurdoeltypes in een gebied. Als u de kansenkaart wilt openen kunt u onderstaan...

  Data owner: Eindhoven (Gemeente)
  Updated: 09/06/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Dit gridbestand (met celgrootte 25x25 m) geeft in een aantal klassen informatie over het risico op ondergrondverdichting in relatie tot het landgebruik.

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Indicatie van de gebieden met de relatief hoogste verdichtingsrisicos.

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Kaart van het gevaar voor watererosie. Ook hierbij is gelet op landgebruik. Onder watererosie wordt verstaan het wegspoelen van grond door stromend water.

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Deze kaart geeft een beeld waar lage vegetatie, zoals grasland, aanwezig is in Nederland. Alle vegetatie, lager dan 1 meter wordt weergegeven in een rasterkaart met een resolutie van 10x10 meter. Hier...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 08/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment