Datasets

10 datasets

 • Een regeling bevat alle condities die gelden wanneer iemand een recht voor een bepaald gebied verwerft.

  Data owner: RDW (Dienst Wegverkeer) (Rijk)
  Updated: 10/03/2023 - 00:00
  Theme:
  • Traffic
 • Regeling of regelingen die op een gebied van toepassing zijn. Op een bepaald moment is op één gebied maar één regeling van toepassing, maar de regeling die van toepassing is op een gebied, kan periodi...

  Data owner: RDW (Dienst Wegverkeer) (Rijk)
  Updated: 10/03/2023 - 00:00
  Theme:
  • Traffic
 • Een overzicht van de geometrieën van parkeergebieden en -faciliteiten, in coördinatenstelsel WGS84 (EPSG: 4326).

  Data owner: RDW (Dienst Wegverkeer) (Rijk)
  Updated: 10/03/2023 - 00:00
  Theme:
  • Traffic
 • Een benoemde ruimte met een gebruiksdoel waar een voertuig zich onder condities kan begeven of bevinden.

  Data owner: RDW (Dienst Wegverkeer) (Rijk)
  Updated: 10/03/2023 - 00:00
  Theme:
  • Traffic
 • Deze dataverzameling omvat de verschillende gebieden die worden onderscheiden in de prioriteitennota. De prioriteitennota is te vinden op de website van de gemeente.

  Data owner: Eindhoven (Gemeente)
  Updated: 08/10/2023 - 00:00
  Theme:
  • Space and infrastructure
  • Housing
 • Dataset

  Schouwvlakken

  Geografische vlakken (100x100) waarbinnen inspecties plaatsvinden. De schouwvlakken vormen tezamen een groot raster op een kaart. Deze data bevat onder andere de locatie van het schouwvlak.

  Data owner: Eindhoven (Gemeente)
  Updated: 04/07/2023 - 00:00
  Theme:
  • Space and infrastructure
 • De gebiedtyperingen van de bodemkwaliteitskaart 2008.

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Kaartlaag met bodembeschermingsgebieden die zijn vastgesteld door de provincie.

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Grenzen Nationale parken provincie Drenthe: Dwingelderveld en Drents-Friese Wold en Drentsche Aal. Grens van het Beek- en Esdorpen landschap Drentsche Aa. Advies van de Commissie Drentsche Aa, over na...

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • De Locatie bij Postcode huisnummer API bevat gegevens over de locatie van adressen, bouwblokken, gebieden, kadastrale object, Kadastraal subject, Openbare Ruimte en postcode op City data. Meer over br...

  Data owner: Gemeente Amsterdam (Gemeente)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Governance