Datasets

8 datasets

 • Elektriciteitswinning met geothermie in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Bestand onderdeel van potentieelkaart elektriciteit uit geothermie.Aardwarmte of geothermie is energie die kan on...

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Geschiktheid van gasvelden voor gasopslag in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Bestand onderdeel van potentieelkaart gasopslag in lege gasvelden.

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Warmtewinning met geothermie in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Bestand onderdeel van potentiekaart gaswinning.Aardwarmte of geothermie is energie die kan ontstaan door het temperatuurv...

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Dataset

  Diapieren

  Diapieren (zoutkoepels) in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Het bestand is onderdeel van Potentiekaart zoutwinning diapieren, Potentieelkaart gasopslag in cavernes, Potentieelkaart afval...

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Kaart geeft de locatie aan waar geinduceerde bevingen hebben plaatsgevonden. Geinduceerde bevingen zijn door menselijk handelen veroorzaakt, vaak als gevolg van gaswinning. Dit bestand is verkregen va...

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • De kaart laat de bodemdaling in Nederland zien in de diepe bodemlagen. Deze bodemdaling wordt vooral veroorzaakt door gaswinning.

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 02/17/2022 - 00:00
  Theme:
  • Soil
 • De kaart laat de bodemdaling in Nederland zien in de ondiepe bodemlagen. Deze bodemdaling wordt vooral veroorzaakt door oxidatie van veengebieden als gevolg van het verlagen van de grondwaterstand.

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 02/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Soil
 • De kaart laat de diepe en ondiepe bodemdaling in Nederland zien. Diepe bodemdaling wordt vooral veroorzaakt door gaswinning, en ondiepe bodemdaling door inklink van veengebieden.

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 02/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Soil