Search

1 dataset

  • Ruwe ongevalideerde uurwaarden stikstofdioxide (NO2) op grondniveau in de buitenlucht gemeten in het Landelijk Meetnet Luchtkwalteit (LML). Stikstofdioxide is een bruin gas. Blootstelling aan stikstof...

    Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
    Bijgewerkt: 16/05/2021
    Theme: Nature and environment