Datasets

3 datasets

 • De Natuurlijk Kapitaalrekeningen van het CBS hebben als doel om de relatie tussen natuur, economie en menselijke activiteiten op een overzichtelijke wijze - letterlijk - in kaart te brengen. Het CBS w...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 07/19/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • De kaart geeft een beeld van de ruimtelijke spreiding van geschikte habitatten voor bestuivers. Omdat sommige bestuivers slechts weinig nodig hebben als leefgebied is momenteel alle groene ruimte aang...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 11/15/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Deze kaart geeft per gridcel van 100 x 100 meter het aantal bijensoorten weer dat er gemiddeld voorkomen. Op basis van waarnemingen is het aantal bijensoorten voor heel Nederland gemodelleerd. Bijen z...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 11/13/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment