Datasets

8 datasets

 • Gegevensverzameling met alle waterlopen (oppervlakte afwatering). Deze gegevensverzameling bevat onder andere het soort afwatering (sloot, beek, gracht, kanaal, vijver, watervlakte).

  Data owner: Eindhoven (Gemeente)
  Updated: 09/18/2023 - 00:00
  Theme:
  • Space and infrastructure
 • De Kansenkaart biodiversiteit vertelt over de variatie in planten en dieren in Eindhoven en de kansen in verschillende natuurdoeltypes in een gebied. Als u de kansenkaart wilt openen kunt u onderstaan...

  Data owner: Eindhoven (Gemeente)
  Updated: 09/06/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Op 7 juli 2004 is door Provinciale Staten het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II vastgesteld. Hierin zijn op kaart 7 de belangrijke beeklopen, vroegere beeklopen en ecologische verbindingen via slot...

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Beekdalen. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 2.

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Belangrijke beeklopen, vroegere beeklopen en ecologische verbindingen via sloten, vaarten of wijken als onderdeel van de ecologische structuur.Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POP-1, kaart 7 en Prov...

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Dit bestand geeft de vismigratie in een aantal beken in het nationaal landschap Drentsche Aa weer.

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Dit bestand geeft de kansen voor beekherstel in het nationaal landschap Drentsche Aa weer.

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Begrenzing beekdalen als provinciaal kader voor het regionale waterbeleid zoals opgenomen in de Beekdalvisie (2013).

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy