Datasets

3 datasets

 • Overzicht van alle hotels in de metropoolregio Amsterdam, zoals beschikbaar gesteld door de Hotelloods Amsterdam. Per hotel zijn naam, adres, aantal sterren, aantal kamers en aantal bedden opgenomen.

  Data owner: Gemeente Amsterdam (Gemeente)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Het onderwijspersoneel in het primair onderwijs uitgedrukt in aantal personen per onderwijstype, instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk g...

  Data owner: Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
  Updated: 08/31/2020 - 00:00
  Theme:
  • Other forms of education
 • Het onderwijspersoneel in het primair onderwijs uitgedrukt in aantal fte per instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals de g...

  Data owner: Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
  Updated: 08/30/2020 - 00:00
  Theme:
  • Education and science