Datasets

1 dataset

  • In de Legger vindt je informatie over: • sloten en beken (waterlopen) • dijken (waterkeringen), stuwen, sluizen, gemalen en andere (ondersteunende) kunstwerken • wie verantwoordelijk is voor ...

    Data owner: Waterschap Brabantse Delta
    Updated: 05/12/2022 - 00:00
    Theme:
    • Water authorities