Dataset

Gemeentefinanciën Amsterdam

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente Amsterdam (Gemeente)
Updated 04/07/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

Deze dataset bevat tabellen met informatie over de programmabegroting, financieringsmiddelen, de opbrengst belastingen en retributies en gegevens van de Stadsbank van Lening.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Samenvattend overzicht programmabegroting, 2018-2021 (x 1 mln. euro)

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Overzicht financieringsmiddelen, 2019-2024 (x 1 mln. euro)

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Opbrengst belastingen en retributies, 2019-2024 (x 1 mln. euro)

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Stadsbank van Lening, 2015-2019

XLSX CC-BY (4.0)

unknown