Dataset

Wijken Breda

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Breda (Gemeente)
Updated 08/27/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Naam dataset : Wijken
Omschrijving dataset : Wijkindeling van Breda
Update frequentie : onregelmatig
Aandachtspunten :
Attributen dataset :

  • WIJKCODE: Code wijk
  • WIJK: Naam van de wijk
  • OPPERVLAKTE: Oppervlakte wijk in M2
  • WOONPLAATSCODE: Woonplaatscode
  • WOONPLAATS: Woonplaats
  • GEMEENTECODE: Gemeentecode
  • GEMEENTE: Gemeente
  • OBJECTID : Systeemnummer

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Wijken ArcGIS Map Service

JSON CC-0 (1.0)

Zoek naar Wijken voor metadata in: https://data.breda.nl/datasets/

Wijken CSV

CSV CC-0 (1.0)

Wijken

Preview

Wijken Shapefile

SHAPE CC-0 (1.0)

Wijken