Dataset

Verantwoordingsinformatie woningcorporaties (dVi2014-hfd5)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Inspectie Leefomgeving en Transport
Bijgewerkt 10/04/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Verantwoordingsinformatie woningcorporaties (hoofdstuk 5 dVi).

Landing page: https://data.overheid.nl/data/dataset/2427034d-669e-462d-89cc-0aefb2c0b702/resource/be2f51c6-7488-4015-8529-468ece760a43/download/veldnamenmodeldvi2014.xlsx

Contactinformatie
Naam: Autoriteit Woningcorporaties
Website: https://www.ilent.nl/contact

Download

dVi2014 hoofdstuk 5

Download XLS CC-0 (1.0)

Verantwoordingsinformatie verslagjaar 2014 hoofdstuk 5