Dataset

Subsidieregister 2020 Arnhem

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Arnhem (Gemeente)
Updated 26/07/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Dit Excel-bestand is een ruwe dump van de data over de subsidieverstrekking 2020 van de gemeente Arnhem. De data zijn een verbijzondering van de gegevens zoals opgenomen in de subsidieparagraaf van de jaarstukken. De geboekte/gerealiseerde bedragen die in deze data zijn opgenomen kunnen bij vaststelling van de subsidie nog wijzigen, indien op basis van de verantwoording door de subsidieontvanger blijkt dat er te veel / te weinig subsidie is verstrekt.

De Excel bestaat uit 2 tabbladen; Dump, Toelichting.

Contactinformatie
Name: http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Arnhem_(gemeente)
Email: opendata@arnhem.nl
Website: https://opendata.arnhem.nl
Phonenumber: 0900-1809

Download

Subsidieregister 2020 XLS

Download XLS CC-0 (1.0)

Subsidieregister 2020 XLS