Dataset

Subsidieregister 2020 Arnhem

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Arnhem (Gemeente)
Updated 04/05/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Finance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

Dit Excel-bestand is een ruwe dump van de data over de subsidieverstrekking 2020 van de gemeente Arnhem. De data zijn een verbijzondering van de gegevens zoals opgenomen in de subsidieparagraaf van de jaarstukken. De geboekte/gerealiseerde bedragen die in deze data zijn opgenomen kunnen bij vaststelling van de subsidie nog wijzigen, indien op basis van de verantwoording door de subsidieontvanger blijkt dat er te veel / te weinig subsidie is verstrekt.

De Excel bestaat uit 2 tabbladen; Dump, Toelichting.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Subsidieregister 2020 XLS

XLS CC-0 (1.0)

Subsidieregister 2020 XLS