Dataset

Spankabels lichtnet Den Haag

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente 's-Gravenhage (Gemeente)
Updated 12/12/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Space and infrastructure
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

  • Beschrijving: Spankabels met verlichting boven de straat in Den Haag
  • Bron: beheersysteem gemeente Den Haag
  • Doel registratie: beheer en onderhoud lichtmasten
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
  • Viewer: https://arcg.is/1L0ryn
  • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

spankabels.json

JSON CC-0 (1.0)

Spankabels met verlichting boven de straat in Den Haag

spankabels.zip

ZIP CC-0 (1.0)

Spankabels met verlichting boven de straat in Den Haag. Shapefiles.

spankabels.csv

CSV CC-0 (1.0)

Spankabels met verlichting boven de straat in Den Haag

Preview

spankabels.xlsx

XLSX CC-0 (1.0)

Spankabels met verlichting boven de straat in Den Haag

Documentation

spankabels.html

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/52d72169-9537-44ca-9dfc-9d8c01f25682/resource/1afe7013-aed7-4902-8192-8ed17f4ef8ed/download/spankabels.html

Spankabels met verlichting boven de straat in Den Haag