Dataset

Snelheidsdisplays Den Haag

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente 's-Gravenhage (Gemeente)
Updated 03/20/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

  • Beschrijving: Deze dataset bevat locaties waar snelheidsdisplays worden geplaatst, waarop langsrijdende automobilisten hun snelheid zien. In totaal beschikt de gemeente Den Haag over 40 snelheidsdisplays, die elke maand worden verplaatst naar een nieuwe locatie. In totaal zijn 120 locaties aangewezen waar deze displays worden geplaatst. Omdat vaak gewenning optreedt bij bestuurders van motorvoertuigen, staan de displays niet langer dan een maand op een locatie. De locaties zijn bij benadering op de kaart gezet. De nauwkeurigheid is op wegvakniveau. Ergens tussen twee benoemde kruispunten staat het display.
  • **Zie spreadsheet voor meer metadata **
  • Bron: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Gemeente Den Haag
  • Viewer: https://denhaag.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=b8e99640a1494b4ca384db1e7df4b318
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
  • Datum 11-07-2016
  • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84

Landing page: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/snelheidsdisplays

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Documentation