Dataset

SLO Curriculumdatabase API

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) (Overig)
Updated 04/07/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Primary education
  • Other forms of education
  • Secondary education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close
Reference dataset

Referentie datasets zijn essentieel voor het bevorderen van gebruik van overheidsdata. Deze data is waardevol bij het gebruik van andere overheidsdata.

Close
National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Alle wettelijke doelen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs én sets met voorbeeldmatige, richtinggevend uitwerkingen beschikbaar als open data. De curriculum dataset is het vervolg op de OBK (Onderwijs BegrippenKader) Kennisnet dataset. Alle data uit de OBK dataset zijn overgenomen in de SLO curriculum dataset.

Landing page: https://opendata.slo.nl/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier