Dataset

Basisbestand Gebieden Amsterdam (BBGA)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente Amsterdam (Gemeente)
Updated 03/08/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Het Basisbestand Gebieden Amsterdam (BBGA) bevat kerncijfers op het niveau van de meest gebruikte gebiedsindelingen in Amsterdam: stadsdelen, de 25 gebieden van het gebiedsgericht werken, wijken, buurten, winkel- en werkgebieden, PC4 en twee alternatieve buurtindelingen van de stadsdelen. Het BBGA is gebaseerd op de nieuwe gebiedsindeling van 2022.

Het BBGA bevat ruim 800 variabelen. Een overzicht van alle variabelen staat in de BBGA Metadata en in het Dashboard Kerncijfers.

Vanaf deze editie van het BBGA zijn voor een aantal variabelen waarden van 1, 2, 3 en 4 afgerond naar 5. Ook zijn percentages hoger dan 90 procent afgerond naar 90 procent. Dit staat vermeld in de definitie van de betreffende variabelen. Hierdoor is de som van afgeronde getallen niet altijd gelijk aan de afgeronde som elders in het bestand. Ook het terugrekenen van percentages naar aantallen raden we om deze reden af. In toekomstige edities van het BBGA zal Onderzoek en Statistiek de systematiek voor statistische geheimhouding verfijnen.

Voorts is in 2022 de gebiedsindeling van de stad veranderd, met als grootste verandering dat Weesp onderdeel werd van Amsterdam. De cijfers in deze editie van het BBGA zijn waar mogelijk herberekend naar de nieuwe gebiedsindeling. Voor een aantal variabelen is dat niet mogelijk of is nadere bewerking nodig. Ook hier werken we aan verfijning in komende edities. Tot die tijd dienen tijdreeksen voor gebieden waarvan de grenzen aangepast zijn (denk aan Driemond en Amsterdam als geheel met of zonder Weesp) met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Het BBGA inclusief metadata in xlsx formaat

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

Het BBGA in csv formaat

CSV CC-BY (4.0)

unknown

Preview

Het BBGA oude gebiedsindeling 2015 in xlsx formaat

XLSX CC-BY (4.0)

unknown

BBGA Metadata indicatoren definities (csv)

CSV CC-BY (4.0)

unknown

Preview

BBGA stedelijk gemiddelde en standaardafwijking (csv)

CSV CC-BY (4.0)

unknown

Preview

API Basisbestand Gebieden Amsterdam (BBGA)

JSON CC-BY (4.0)

unknown

Documentation

Kerncijfers Amsterdam

HTML CC-BY (4.0)
Download: https://onderzoek.amsterdam.nl/interactief/dashboard-kerncijfers

unknown