Dataset

Ophaallocaties huisvuil Súdwest-Fryslân

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Sudwest-Fryslan (Gemeente)
Updated 04/06/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Waste
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

Team Reiniging van de gemeente Súdwest-Fryslân doet per half jaar een export van de ophaaldata voor huisvuil en stelt dit bestand beschikbaar. Het betreft een txt bestand wat leesbaar is met bijvoorbeeld Excel. Het bestand bevat over 1 miljoen records. In het bestand zitten de volgende kolommen: Verblijfsobject ID uit de BAG, Postcode + huisnr + evt. toevoeging. De eventuele toevoegingen zijn bijvoorbeeld huisnummers binnen appartement complexen. Verder de datum van legen en de soorten afval: GFT groente/fruit/tuin), RST (rest), PAP (papier). Op de open data van de gemeente Súdwest-Fryslân is een proclaimer van toepassing.

Landing page: http://geo.sudwestfryslan.nl/documenten/OpenData/Proclaimer_OpenDataSWF.pdf

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Downloads

Ophaallocaties huisvuil Súdwest-Fryslân

CSV CC-0 (1.0)

Team Reiniging van de gemeente Súdwest-Fryslân doet per half jaar een export van de ophaaldata voor huisvuil en stelt dit bestand beschikbaar. Het betreft een txt bestand wat leesbaar is met bijvoorbeeld Excel. Het bestand bevat over 1 miljoen records. In het bestand zitten de volgende kolommen: Verblijfsobject ID uit de BAG, Postcode + huisnr + evt. toevoeging. De eventuele toevoegingen zijn bijvoorbeeld huisnummers binnen appartement complexen. Verder de datum van legen en de soorten afval: GFT groente/fruit/tuin), RST (rest), PAP (papier). Op de open data van de gemeente Súdwest-Fryslân is een proclaimer van toepassing.