Dataset

Rapporten over het wonen en de stedelijke ontwikkeling

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Nijmegen (Gemeente)
Updated 02/08/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Housing
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze dataset bevat rapporten van en over de gemeente nijmegen die onder het thema Wonen en Stedelijke ontwikkeling gecategoriseerd zijn. De rapporten worden uitsluitend in PDF formaat gepubliceerd.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

Stadsmonitor: wonen en stedelijke ontwikkeling

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://swm2023-nijmegen.pcportal.nl/p56192/kerncijfers

Stand van zaken en ontwikkelingen op het vlak van wonen en stedelijke ontwikkeling (woningvoorraad, koop- en huurmarkt, studentenhuisvesting, waardering voor de stad, stadsproblemen)

Woningbehoefteonderzoek Gemeente Nijmegen 2019

HTML CC-0 (1.0)

https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/68902495-de06-456f-943b-73e69003efa0?documentId=a24aa6cc-e1a4-40c2-9f9f-9deee86d248b&agendaItemId=57c04659-dbec-4b5c-b385-a0be328af228

Overzicht bestaande woningmarkt en behoefte in de toekomst

Downloads

Peiling Stadseiland, Nijmegenaren over varianten Veur Lent

PDF CC-0 (1.0)

Representatieve peiling onder Nijmegenaren t.b.v. de gebiedsontwikkeling Stadseiland

Woonwensen en woonbehoeften 55-plussers

PDF CC-0 (1.0)

Inzicht in de huidige woonsituatie van 55-plussers in Nijmegen, hun woonwensen en –behoeften voor de toekomst.

Peiling Stadseiland, Nijmegenaren over varianten Veur Lent

PDF CC-0 (1.0)

Ruim 6.900 Nijmegenaren kregen vier toekomstvarianten voor Veur Lent te zien. Wat vinden zij van deze varianten? Welke heeft de voorkeur?

Actualisering Omgevingsvisie, Peiling Nijmeegs stadspanel: hoofdrapport

PDF CC-0 (1.0)

Prioriteiten van inwoners en participatievoorkeuren rond de ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen.

Actualisering Omgevingsvisie, Peiling Nijmeegs stadspanel: bijlage

PDF CC-0 (1.0)

Prioriteiten van inwoners en participatievoorkeuren rond de ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen.

Peiling verkeersveiligheid Volsellastraat

PDF CC-0 (1.0)

Bewonerspeiling knelpunten en oplossingen verkeersveiligheid Volsellastraat en omgeving.

Documentation

Verhuisgedrag en woonwensen ouderen

PDF CC-0 (1.0)
Download: https://app4.nijmegen.nl/rapporten/2015 verhuisgedrag en woonwensen ouderen.pdf

Onderzoek naar woonbehoeften van ouderen en overwegingen die een rol spelen bij hun verhuisgedrag. Aanleiding is de groeiende behoefte aan voor ouderen geschikte woningen, vanwege de toenemende scheiding tussen wonen en zorg.