Dataset

Materiële instandhouding bo en sbo

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Updated 05/23/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Materiële Instandhouding bo en sbo

Landing page: https://onderwijsdata.duo.nl/datasets/mibek_bo_en_sbo

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Materiële instandhouding bo schoolkenmerken per instelling

CSV CC-BY (4.0)

Dit bestand geeft inzicht in een aantal basisgegevens waarop de bekostiging voor materiële instandhouding van (speciale) basisscholen is gebaseerd en de bijbehorende bedragen. Materiele instandhouding gaat bijvoorbeeld over de aanschaffing van het leerpakket, meubilair, gebouw- en tuinonderhoud, energie- en waterverbruik, schoonmaak, administratie en verwarming. Het doel van het overzicht is inzicht bieden in publieke middelen voor het basis- en speciaal basisonderwijs. Hiervoor worden standen geconsolideerd en als open data aangeboden; dit hoeft per school niet altijd de meest actuele stand weer te geven. Dit pakket is in drie bestanden geknipt per type onderwijs. Waarvan dit bestand zich concentreert op de schoolkenmerken.

Preview

Materiële instandhouding bo leerlingkenmerken per instelling

CSV CC-BY (4.0)

Dit bestand geeft inzicht in een aantal basisgegevens waarop de bekostiging voor materiële instandhouding van (speciale) basisscholen is gebaseerd en de bijbehorende bedragen. Materiele instandhouding gaat bijvoorbeeld over de aanschaffing van het leerpakket, meubilair, gebouw- en tuinonderhoud, energie- en waterverbruik, schoonmaak, administratie en verwarming. Het doel van het overzicht is inzicht bieden in publieke middelen voor het basis- en speciaal basisonderwijs. Hiervoor worden standen geconsolideerd en als open data aangeboden; dit hoeft per school niet altijd de meest actuele stand weer te geven. Dit pakket is in drie bestanden geknipt per type onderwijs. Waarvan dit bestand zich concentreert op de leerlingkenmerken.

Preview

Materiële instandhouding bo bekostigingskenmerken per instelling

CSV CC-BY (4.0)

Dit bestand geeft inzicht in een aantal basisgegevens waarop de bekostiging voor materiële instandhouding gaat bijvoorbeeld over de aanschaffing van het leerpakket, meubilair, gebouw- en tuinonderhoud, energie- en waterverbruik, schoonmaak, administratie en verwarming. Het doel van het overzicht is inzicht bieden in publieke middelen voor het basis- en speciaal basisonderwijs. Hiervoor worden standen geconsolideerd en als open data aangeboden; dit hoeft per school niet altijd de meest actuele stand weer te geven. Dit pakket is in drie bestanden geknipt per type onderwijs. Waarvan dit bestand zich concentreert op de bekostigingskenmerken.

Preview

Materiële instandhouding sbo schoolkenmerken per instelling

CSV CC-BY (4.0)

Dit bestand geeft inzicht in een aantal basisgegevens waarop de bekostiging voor materiële instandhouding van (speciale) basisscholen is gebaseerd en de bijbehorende bedragen. Materiele tuinonderhoud, energie- en waterverbruik, schoonmaak, administratie en verwarming. Het doel van het overzicht is inzicht bieden in publieke middelen voor het basis- en speciaal basisonderwijs. Hiervoor worden standen geconsolideerd en als open data aangeboden; dit hoeft per school niet altijd de meest actuele stand weer te geven. Dit pakket is in drie bestanden geknipt per type onderwijs. Waarvan dit bestand zich concentreert op de schoolkenmerken.

Preview

Materiële instandhouding sbo leerlingkenmerken per instelling

CSV CC-BY (4.0)

Dit bestand geeft inzicht in een aantal basisgegevens waarop de bekostiging voor materiële instandhouding van (speciale) basisscholen is gebaseerd en de bijbehorende bedragen. Materiele instandhouding gaat bijvoorbeeld over de aanschaffing van het leerpakket, meubilair, gebouw- en tuinonderhoud, energie- en waterverbruik, schoonmaak, administratie en verwarming. Het doel van het overzicht is inzicht bieden in publieke middelen voor het basis- en speciaal basisonderwijs. Hiervoor worden standen geconsolideerd en als open data aangeboden; dit hoeft per school niet altijd de meest actuele stand weer te geven. Dit pakket is in drie bestanden geknipt per type onderwijs. Waarvan dit bestand zich concentreert op de leerlingkenmerken.

Preview

Materiële instandhouding sbo bekostigingskenmerken per instelling

CSV CC-BY (4.0)

Dit bestand geeft inzicht in een aantal basisgegevens waarop de bekostiging voor materiële instandhouding van (speciale) basisscholen is gebaseerd en de bijbehorende bedragen. Materiele instandhouding gaat bijvoorbeeld over de aanschaffing van het leerpakket, meubilair, gebouw- en tuinonderhoud, energie- en waterverbruik, schoonmaak, administratie en verwarming. Het doel van het overzicht is inzicht bieden in publieke middelen voor het basis- en speciaal basisonderwijs. Hiervoor worden standen geconsolideerd en als open data aangeboden; dit hoeft per school niet altijd de meest actuele stand weer te geven. Dit pakket is in drie bestanden geknipt per type onderwijs. Waarvan dit bestand zich concentreert op de bekostigingskenmerken.

Preview